اینستا دکتر

اینستاگرام

فاصله شما تا افزایش محبوبیت و فروش در اینستاگرام فقط یک کلیک است


افزایش فالوور اینستاگرام، افزایش لایک اینستاگرام، افزایش بازدید ویدئو اینستاگرام

افزایش فالوور اینستاگرام

خرید فالوور با کیفیت و تضمینی اینستاگرام با قیمت های استثنایی.

فالوور ایرانی اینستاگرام

۱۰۰۰ عدد فالوور

۱۵هزار تومان

 • فالوورهای ایرانی
 • بدون نیاز به پسورد
 • تکمیل سفارش حداکثر تا ۲۴ ساعت
 • بدون ریزش
خرید

۲۰۰۰ عدد فالوور

۲۵ هزار تومان

 • فالوورهای ایرانی
 • بدون نیاز به پسورد
 • تکمیل سفارش حداکثر تا ۲۴ ساعت
 • بدون ریزش
خرید

۵۰۰۰ عدد فالوور

۶۰ هزار تومان

 • فالوورهای ایرانی
 • بدون نیاز به پسورد
 • تکمیل سفارش حداکثر تا ۲۴ ساعت
 • بدون ریزش
خرید

۱۰۰۰۰ عدد فالوور

۱۰۵ هزار تومان

 • فالوورهای ایرانی
 • بدون نیاز به پسورد
 • تکمیل سفارش حداکثر تا ۲۴ ساعت
 • بدون ریزش
خرید

۲۰۰۰۰ عدد فالوور

۱۸۵ هزار تومان

 • فالوورهای ایرانی
 • بدون نیاز به پسورد
 • تکمیل سفارش حداکثر تا ۲۴ ساعت
 • بدون ریزش
خرید

لایک اینستاگرام

خرید لایک اینستاگرام با کمترین قیمت و بهترین کیفیت.

لایک ایرانی اینستاگرام

۱۰۰۰ عدد لایک

۵ هزار تومان

 • لایک های ایرانی
 • بدون نیاز به پسورد
 • تکمیل سفارش حداکثر تا ۲۴ ساعت
 • بدون ریزش
خرید

۲۰۰۰ عدد لایک

۱۰ هزار تومان

 • لایک های ایرانی
 • بدون نیاز به پسورد
 • تکمیل سفارش حداکثر تا ۲۴ ساعت
 • بدون ریزش
خرید

۵۰۰۰ عدد لایک

۲۰ هزار تومان

 • لایک های ایرانی
 • بدون نیاز به پسورد
 • تکمیل سفارش حداکثر تا ۲۴ ساعت
 • بدون ریزش
خرید

۱۰۰۰۰ عدد لایک

۴۰ هزار تومان

 • لایک های ایرانی
 • بدون نیاز به پسورد
 • تکمیل سفارش حداکثر تا ۲۴ ساعت
 • بدون ریزش
خرید

۲۰۰۰۰ عدد لایک

۸۰ هزار تومان

 • فالوورهای ایرانی
 • بدون نیاز به پسورد
 • تکمیل سفارش حداکثر تا ۲۴ ساعت
 • بدون ریزش
خرید

بازدید ویدئو اینستاگرام

خرید بازدید ایرانی ویدیو با بالاترین کیفیت برای افزایش محبوبیت در اینستاگرام.

بازدید ایرانی ویدئو اینستاگرام

۱۰۰۰ عدد بازدید

۱۰هزار تومان

 • بازدید های ویدئو ایرانی
 • بدون نیاز به پسورد
 • تکمیل سفارش حداکثر تا ۲۴ ساعت
 • بدون ریزش
خرید

۲۰۰۰ عدد بازدید

۱۵ هزار تومان

 • بازدید های ویدئو ایرانی
 • بدون نیاز به پسورد
 • تکمیل سفارش حداکثر تا ۲۴ ساعت
 • بدون ریزش
خرید

۵۰۰۰ عدد بازدید

۲۵ هزار تومان

 • بازدید های ویدئو ایرانی
 • بدون نیاز به پسورد
 • تکمیل سفارش حداکثر تا ۲۴ ساعت
 • بدون ریزش
خرید

۱۰۰۰۰ عدد بازدید

۴۰ هزار تومان

 • بازدید های ویدئو ایرانی
 • بدون نیاز به پسورد
 • تکمیل سفارش حداکثر تا ۲۴ ساعت
 • بدون ریزش
خرید

۲۰۰۰۰ عدد بازدید

۷۰ هزار تومان

 • بازدید های ویدئو ایرانی
 • بدون نیاز به پسورد
 • تکمیل سفارش حداکثر تا ۲۴ ساعت
 • بدون ریزش
خرید

خدمات ما

اینستا دکتر بهترین و سریعترین روش افزایش فالوور، لایک، بازدید ویدئو اینستاگرام و بازگردانی پیج ها.

افزایش فالوور اینستاگرام

افزایش فالوور اینستاگرام

افزایش لایک اینستاگرام

افزایش لایک اینستاگرام

افزایش بازدید ویدئو اینستاگرام

افزایش بازدید ویدئو اینستاگرام

بازگردانی پیج های اینستاگرام

بازگردانی پیج های اینستاگرام